Psychomotorische Kindertherapie

Dit onderzoek vormt de basis van de therapie en bestaat uit verschillende onderdelen. Er vindt een gesprek plaats waarbij alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind met u besproken worden. Er wordt ingegaan op het huidige gedrag van uw kind en wat het probleem is. Doel is het formuleren van de hulpvraag. Er vindt een observatie op school plaats. Daarna komt uw kind drie keer een uur naar de therapeut voor spelobservatie. Thema's die aan de orde komen zijn onder meer: plezier in bewegen, zelfcontrole, zelfvertrouwen en expressiviteit, sociaal gedrag. Alle gegevens die uit het onderzoek naar voren komen worden in een advies verwerkt. Gaat u akkoord met het advies dan stellen wij een individueel behandelingsplan op en kan de therapie starten.

Enkele veel voorkomende hulpvragen

1. Zelfvertrouwen
2. Leren spelen
3. Positief zelfbeeld
4. Leren op tijd te stoppen
5. Niet zo snel boos worden
6. Plezier beleven aan bewegen
7. Uiten, durven, doen en doorzetten
8. "Vrienden maken"
9. Leren concentreren / luisteren
10. Beheersen van impulsen
11. Verbeteren van zelfinzicht
12. Leren samenwerken
13. Omgaan met winnen / verliezen
14 Leren omgaan met...


Therapie
PMKT is een indviduele therapie. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en ontwikkelingsresultaten. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met u als ouders/verzorgers (en, na toestemming, met school, arts en andere behandelaars) over de voortgang van de therapie of begeleiding. Een rapportage wordt op verzoek geschreven.

© 3D Webdesign & Desktop Publishing - 2024 - Mark Houben